Informácie o subjekte

ADACOM progatec, s.r.o.

Stará Hradská 52, Žilina, 01003

Právnická osoba

NEV001668

36734497

36734497

07.03.2016