Informácie o subjekte

AgroBio Opava SK, s. r. o.

Boženy Němcovej 8, Bratislava, 81104

Právnická osoba

NEV022247

46844767

46844767

14.09.2016