Informácie o subjekte

AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia

Nobelova 34, Bratislava, 83605

Právnická osoba

NEV001090

36862126

36862126

12.02.2016