Informácie o subjekte

Adamed Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104

Právnická osoba

NEV024244

35836385

35836385

21.11.2016