Informácie o subjekte

AKIM Slovakia, s.r.o.

Vajanského 1, Skalica, 90901

Právnická osoba

NEV1002127

52221709

52221709

20.12.2019