Informácie o subjekte

AKUSERVIS Žilina, s.r.o.

Baničova 15, Žilina, 01015

Právnická osoba

NEV023175

36739863

36739863

24.10.2016