Informácie o subjekte

DEGUSTID s. r. o.

Štvrť M. R. Štefánika 2476/17, Lučenec, 984 01

Právnická osoba

RV23NEO0000714

55253024

55253024

03.07.2023