Informácie o subjekte

Bright, s.r.o.

Elektrárenská 1, Bratislava, 83104

Právnická osoba

NEV000314

36777633

36777633

08.02.2016