Informácie o subjekte

Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o.

Priemyselná 9/B, Trnava, 91701

Právnická osoba

NEV029996

47210575

47210575

02.01.2018