Informácie o subjekte

AGROMA s.r.o.

Petroveská 1402/23, Gbely, 90845

Právnická osoba

NEV022623

35766786

35766786

11.10.2016