Informácie o subjekte

TICHELMANN SK s. r. o.

Ferienčíkova 4, Bratislava, 81108

Právnická osoba

NEV000292

35899701

35899701

08.02.2016