Informácie o subjekte

AGENTÚRA 208, s.r.o.

Ľ. Zúbka 3573/16, Hlohovec, 92001

Právnická osoba

NEV030267

36285323

36285323

19.04.2018