Informácie o subjekte

Adler Pelzer Automotive Slovakia, s.r.o.

Tehelňa 24/7313, Bratislava, 84107

Právnická osoba

NEV1002637

31631177

31631177

05.03.2020