Informácie o subjekte

ABUS SLOVAKIA, s. r. o.

Mudroňova 63, Bratislava, 81103

Právnická osoba

NEV000378

35771968

35771968

09.02.2016