Informácie o subjekte

ABB, s.r.o.

Tuhovská 29, Bratislava, 83106

Právnická osoba

NEV000376

31389325

31389325

09.02.2016