Informácie o subjekte

SASMAT RETAIL S.L.

PI Emili Mira 4, Barcelona, 08022, Španielsko

Právnická osoba

RV22NEO0000271

B55670228_ES

B55670228_ES

15.03.2022