Informácie o subjekte

Mavit SK spol. s. r. o.

Čučoriedková 5A, Bratislava, 821 07

Právnická osoba

NEV026260

48102652

48102652

07.02.2017