Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail výrobcu neobalového výrobku

Informácie o subjekte

Mavit SK spol. s. r. o.

NEV026260

48102652

48102652

07.02.2017

07.02.2017

Právnická osoba

Čučoriedková 5A, Bratislava, 821 07