Informácie o subjekte

Združenie technických športov a činností POBYS

Mládežnícka 2481/35, Považská Bystrica, 01701, okr. Okres Považská Bystrica

Právnická osoba

NEV030256

00623725

00623725

17.04.2018