Informácie o subjekte

ALPHASET spol. s r.o.

Kopčianská 19, Bratislava, 85101

Právnická osoba

NEV000313

31325611

31325611

08.02.2016