Informácie o subjekte

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

Štefana Tučeka 23, Michalovce, 07101

Právnická osoba

NEV027895

31687814

31687814

27.06.2017