Informácie o subjekte

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 82412

Právnická osoba

NEV000291

31322832

31322832

28.01.2016