Informácie o subjekte

ADMIT Sp. z o.o.Sp.k.

ul. Stary Dwór 16, Górki Wielkie, 43436, Poľsko

Právnická osoba

NEV028467

5481398489_PL

PL5481398489

5481398489_PL

31.08.2017