Informácie o subjekte

AG FOODS SK s.r.o.

Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01

Právnická osoba

NEV001559

34144579

34144579

17.02.2016