Informácie o subjekte

AGRALL s. r. o.

Hlavná 504, Bajč, 94654

Právnická osoba

NEV028460

44874774

44874774

31.08.2017