Informácie o subjekte

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8, Bratislava, 82108

Právnická osoba

NEV000262

35697270

35697270

21.01.2016