Informácie o subjekte

GoEKO, s. r. o.

Vajanského 365/6, Malacky, 901 01

Právnická osoba

RV24NEO0000898

55126723

55126723

04.03.2024