Informácie o subjekte

AgriMed, s. r. o.

Borčany 104, Rybany, 95636

Právnická osoba

NEV001087

45401004

45401004

12.02.2016