Informácie o subjekte

AGRO-MARKET s.r.o.

Komenského 29, Želiezovce, 93701

Právnická osoba

NEV1000377

31427545

31427545

08.04.2019