Informácie o subjekte

ACCOM Slovakia s.r.o.

Zvolenská cesta 61, Banská Bystrica, 97405

Právnická osoba

NEV001594

31585787

31585787

17.02.2016