Informácie o subjekte

ZEKOL, s.r.o.

Vysokoškolákov 31, Žilina, 01008

Právnická osoba

NEV026545

46903372

46903372

02.03.2017