Informácie o subjekte

ARGUS, spol. s r.o.

Ostrov č.444, 92201

Právnická osoba

NEV000251

31444504

31444504

14.01.2016