Informácie o subjekte

BILLA s.r.o.

Bajkalská 19/A, Bratislava, 82102

Právnická osoba

NEV000293

31347037

31347037

08.02.2016