Informácie o subjekte

Hu-Fa Dental, s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 1500, Čadca, 02201

Právnická osoba

NEV000288

36396206

36396206

28.01.2016