Informácie o subjekte

AGRO DLHÉ, s.r.o.

Dlhé nad Cirochou 467, 06782

Právnická osoba

NEV030321

36461580

36461580

19.03.2018