Informácie o subjekte

Jovimer S.L.

Poligono Industrial La Pelleria nave 11, Xeresa Valencia, 46790, Španielsko

Právnická osoba

RV23NEO0000702

B96674056_ES

B96674056_ES

02.08.2023