Informácie o subjekte

APD-Company s. r. o.

Kusín 38, 072 32

Právnická osoba

RV24NEO0000859

55488749

55488749

22.01.2024