Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail výrobcu obalov

Informácie o subjekte

MAROMA s.r.o.

PO_1003154

51962772

51962772

08.06.2020

Právnická osoba

D. Jurkoviča 2489/28, Topoľčany, 95503