Informácie o subjekte

AAF International s.r.o.

Bratislavská 849, Trenčín, 911 05

Právnická osoba

PO_0004474

36342297

36342297

01.06.2010