Informácie o subjekte

ABAKE spol. s. r.o.

Kollárova 73, Martin, 03601

Právnická osoba

PO_0002740

36442071

36442071

24.07.2009