Informácie o subjekte

ABAXA spol. s r.o.

Konopná 16, Bratislava, 82105

Právnická osoba

PO_0002055

36683973

36683973

18.01.2008