Informácie o subjekte

AAH PLASTICS s.r.o.

Dolné Hony 435/21, Nitra, 94901

Právnická osoba

PO_0015096

48004723

48004723

03.05.2017