Informácie o subjekte

abaWood, s.r.o.

Fučíkova 460, Sládkovičovo, 92521

Právnická osoba

PO_1000296

51312832

51312832

08.02.2019