Informácie o subjekte

A & A Szabó s.r.o.

Kostolná pri Dunaji 216, 90301

Právnická osoba

PO_0014418

35950544

35950544

01.03.2017