Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail výrobcu obalov

Informácie o subjekte

Mavit SK spol. s. r. o.

PO_0011701

48102652

48102652

21.08.2015

24.08.2015

Právnická osoba

Čučoriedková 5A, Bratislava, 821 07