Informácie o subjekte

ABAmet, s.r.o.

Mierové nám. 4, Galanta, 92401

Právnická osoba

PO_0013810

47966947

47966947

27.12.2016