Informácie o subjekte

NetCentral Slovakia, s. r. o.

Keratsinské námestie 1, Prešov, 08001

Právnická osoba

PNE0000006

44427301

44427301

01.02.2016