Informácie o subjekte

BELVE, s.r.o.

Holubyho 295, Stará Turá, 91601

Právnická osoba

PNE0000150

34111115

34111115

18.04.2016