Informácie o subjekte

IHLE SLOVAKIA LOGISTIC A SERVIS s.r.o.

Dúbravská cesta 2, Bratislava, 84104

Právnická osoba

PNE0000042

35894687

35894687

03.02.2016