Informácie o subjekte

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

J. Jonáša 1, Bratislava, 84302

Právnická osoba

RV22PNE0000048

35757442

35757442

19.05.2022