Informácie o subjekte

LINUS, s.r.o.

Zvončín 342, Zvončín, 91901

Právnická osoba

PNE0000236

45866236

45866236

08.03.2017